Bjärnums Industriers Förening u.p.a startades 1951, som ett gemensamt inköpsbolag för industrierna i trakten. Då, under 50- och 60-talet var Bjärnum

något av en centralort för möbeltillverkning med ett fyrtiotal producenter i området.
Idén med samverkan kring inköp, för små som stora, skapade stor konkurrenskraft och affärerna blomstrade.

Idag lever konceptet vidare genom Bjärnums Industriservice AB, som driver verksamheten vidare i föreningens anda.

Det kvalitetskoncept, som är själva grunden för verksamheten, hänger fortfarande med och parollen ingenting är omöjligt speglar vår högt
ställda ambitionsnivå när det gäller service

De senaste 20 åren har Glenn Hansson, Stefan Johnsson, Tord Jönsson och Kjell-Erik Nilsson, som tidigare var arbetskamrater,

drivit verksamheten på Bjärnum AB. Sedan år 2002 är vi också alla fyra lika stora delägare i bolaget.
Tillsammans har vi en mycket stor erfarenhet och samlad kompetens.

Kjell-Erik ansvarar för personal, ekonomi och administration,

Tord och Glenn sköter våra industrikunder och är särskilt kunniga inom lim, lack, beslag och skivmaterial.

Stefan är vår idéspruta, som ständigt letar nya produkter och är specialiserad på import/export.