Bjärnums Industriers Förening u.p.a startades 1951, som ett
gemensamt inköpsbolag för industrierna i trakten. Då, under
50- och 60-talet var Bjärnum något
av en centralort för möbeltillverkning
med ett fyrtiotal producenter i området.
Idén med samverkan kring inköp, för
små som stora, skapade stor konkur-
renskraft och affärerna blomstrade.

Idag lever konceptet vidare genom

Bjärnums Industriservice AB, som driver
verksamheten vidare i föreningens
anda. Det kvalitetskoncept, som är
själva grunden för verksamheten,
hänger fortfarande med och parollen
ingenting är omöjligt speglar vår högt
ställda ambitionsnivå när det gäller
service

De senaste 20 åren har Glenn Hansson, Stefan Johnsson,
Tord Jönsson och Kjell-Erik Nilsson,

som tidigare var arbets-kamrater, drivit verksamheten på
Bjärnum AB. Sedan år 2002 är vi också
alla fyra lika stora delägare i bolaget.
Tillsammans har vi en mycket stor
erfarenhet och samlad kompetens.

Kjell-Erik ansvarar för personal,
ekonomi och administration, Tord
och Glenn sköter våra industrikunder
och är särskilt kunniga inom lim,
lack, beslag och skivmaterial.

Stefan är vår idéspruta, som ständigt
letar nya produkter och är speciali-
serad på import/export.