HDF är uppbygg likt en MDF men har en högre densitet per kubikmeter, används exempelvis till dörrblad m.m