Varje land har sina traditioner och sitt sätt att arbeta på.
När det handlar om import och export krävs det att man är lyhörd för varandras arbetssätt. Men vi har varit mycket tydliga med att våra leverantörer måste anpassa sig till de krav på kvalitet och leveranssäkerhet som svenska företag ställer. Därför har också en del av våra leverantörer varit här i Sverige och fått utbildning i sådant som rör kvalitet, produktionsflöde, kalkylering, miljö mm.
I Tjeckien har vi sedan 1988 samarbete och försäljningsrättigheter för ett antal producerande företag som kan tillverka skiv-material, kantlist och komponenter efter kundens önskemål.
Bjärnum i övriga länder
Våra samarbetspartners styrka är vår styrka
Våra leverantörer i Tjeckien har en hög teknisk kompetens och uppfyller alla tänkbara krav på kvalitet och leveranssäkerhet.
Genom ett antal resor till Kina har kontakter knutits och grunden lagts för att vi ska kunna göra affärer även där. Framförallt är vi intresserade av att hitta ett tradingsortiment av specialprodukter, som idag inte tillhör våra basprodukter.
På kartan är alla länder markerade som vi arbetar med för att främja vår konkurrenssituation och utöka vårt sortiment.
Vår strävan är att ständigt vara öppna för affärer och knyta till oss nya produkter och marknader som ska gynna våra kunder.